Reinigen & reconditioneren

Reinigen & reconditioneren: ter verlenging van de levensduur van uw klimaatinstallaties en ter verbetering van de kwaliteit van het binnenklimaat reinigen wij de installaties en de bijbehorende appendages. Als de installatie in een slechte staat verkeert, kunnen wij deze reconditioneren.

Kanaalreiniging | Reinigen & reconditioneren

Kanaalreiniging

Rochema reinigt alle soorten luchtkanalen, zowel rond als rechthoekig en met elke afmeting. Om de lucht op termijn vrij te houden van schadelijke stoffen en micro-organismen is een periodieke controle en desinfectie noodzakelijk. Bovendien is het belangrijk het ventilatiesysteem schoon te houden aangezien vervuiling in de ventilatiekanalen een ideale voedingsbodem voor micro-organismen vormt en zo een versnelde groei bevordert. Rochema kan hiervoor een advies schrijven hoe vaak desinfectie/controle en onderhoud nodig zijn, zodat u zeker kunt zijn van een goede staat van uw kanalen.

Onderhoud en renovatie van luchtbehandelingsinstallaties en koelunits | Reinigen & reconditioneren

Onderhoud en renovatie van luchtbehandelingsinstallaties en koelunits

In veel gebouwen gaan klimaatinstallaties al vele jaren mee. Het onderhouden of opnieuw conditioneren van de installaties leidt dan ook nagenoeg altijd tot een verbetering van de leef- en werkomstandigheden. Periodiek is het noodzakelijk om de installaties grondig te laten reinigen. Een goede hygiënische conditie van de installatie zorgt dat er minder snel vervuiling optreedt en verlengt de levensduur van de installatie. Mocht er na inspectie geadviseerd worden om de installatie te renoveren dan kunnen wij een aantal werkzaamheden uitvoeren.  Per situatie verschilt uiteraard welke werkzaamheden nodig zijn.

Mogelijke renovatie werkzaamheden
 • Technische reiniging
 • Desinfectie
 • Ontroesten en primeren
 • Aanbrengen beschermende coating op de betreffende onderdelen
 • Gietcoating
 • Behandelen van warmtewisselaars en condensors
 • Vervanging van lamellenbatterijen, kleppenregisters, e.d.
 • Vervangen van isolatiemateriaal
 • Ontkalken van bevochtigingsecties
 • Vervangen van filters, kastsloten, rubbers, etc.
Waterzijdig onderhoud aan klimaatinstallaties | Reinigen & reconditioneren

Waterzijdig onderhoud aan klimaatinstallaties

Veel installaties rondom kantoren, woningen en productieprocessen gebruiken water voor het realiseren van een comfortabel binnenklimaat. Bekende voorbeelden zijn de centrale verwarming en koelinstallaties. Het water wordt vaak als onbehandeld leidingwater toegevoerd, hierdoor ontstaat directe schade aan installaties en wordt veel energie verloren door een slechte warmteoverdracht. Rochema onderhoudt onder andere glycol-, gekoeld water-, wtw- en cv- systemen. Ook leveren wij kwaliteits-glycol (Rofrost® propyleen en ethyleen-glycol). Dit bevordert de levensduur van uw installaties.

Mogelijke werkzaamheden bij waterzijdig onderhoud
 • Ontkalken
 • Desinfecteren
 • Cv-leidingen spoelen
 • Glycol leveren, in systeem brengen, aftappen, afvoeren en vernietigen
Condensorcoating

Condensorcoating

De lamellen van luchtgekoelde condensors zijn vaak van aluminium. Als deze aluminium lamellen niet beschermd worden tegen weers- en milieu-invloeden zullen ze oxideren en uiteindelijk verteren. Dit proces heeft een nadelige invloed op het rendement en de technische levensduur van de installatie. De lamellen van condensors kunnen wij voorzien van onze speciale Surfacid® oppervlaktebehandeling. Download de brochure voor meer informatie over Surfacid®. Rochema folder Surfacid

Brand- en roetschade in ventilatiesystemen en -kanalen

Brand- en roetschade in ventilatiesystemen en -kanalen

Na brand- en roetschade zijn veel klimaatinstallaties onbruikbaar. Voor uw bedrijfsvoering en de gezondheid van uw personeel en/of klanten is het belangrijk dat deze installaties zo snel mogelijk operationeel zijn. Rochema is zo ingericht dat wij flexibel kunnen opereren en snel aan de slag kunnen. Door middel van een gestructureerde aanpak zorgen wij dat de schade snel en secuur hersteld wordt.