Inspectie & advies

Inspectie & advies: voor een project inspecteren wij altijd de installatie (visuele inspectie), maar wilt u een beter beeld van uw installatie of de gezondheid in uw gebouw, dan kunt u ook kiezen voor video-inspectie, metingen, bemonstering en legionella onderzoek.

Inspectie & advies | klimaatinstallaties | Onze oplossingen

Visuele inspectie

Vermoedt u dat systemen vervuild zijn, dan is het een goed idee om deze inwendig te laten inspecteren. Wij maken foto’s van de situatie en leveren deze met een bijbehorend advies aan.

Video-inspectie |

Video-inspectie

Voor een uitgebreidere inspectie kunnen wij videobeelden van de systemen maken. De beelden worden met bijbehorend advies en vervolgstappen aangeleverd.

Lucht- en waterkwaliteitsmetingen, bemonstering en analyse

Lucht- en waterkwaliteitsmetingen, bemonstering en analyse

Op basis van relevante metingen en controles van lucht- en waterbehandelingssystemen, luchtkanalen en werkplekken stellen we oplossingen en adviezen voor. Ook kunnen wij een microbiologisch onderzoek uitvoeren door het nemen van lucht- en contactmonsters op verdachte locaties. In een onafhankelijk laboratorium worden de monsters onderzocht en wordt bepaald of de aangetroffen micro-organismen schadelijk zijn.

Legionella preventie

Legionella preventie

Een schone, legionellaveilige waterhuishouding is van het grootste belang. Rochema, onderdeel van PronkGroep,  onderzoekt waar in uw gebouw mogelijke risico’s zitten en op basis daarvan maken we een beheersplan. Praktisch en helder, zodat u weet wat u te doen staat om legionella buiten de deur te houden. Helaas is een legionella-uitbraak niet altijd te voorkomen. Ook dan kan Rochema u bijstaan om deze te bestrijden.