Verschillende klimaatinstallaties in uw bezit gebruiken water om een comfortabel binnenklimaat te realiseren. Door het gebruik van onbehandeld leidingwater of een lage kwaliteit glycol-/watermengsel (zonder corrosie bescherming) worden uw installaties aangetast, kunnen leidingen dichtslibben en wordt er veel energie verloren door een slechte warmteoverdracht.

Waterzijdig onderhoud

Waterzijdig onderhoud van uw klimaatinstallaties verlengt de levensduur en verhoogt het rendement. Voor het verlengen van de levensduur van uw klimaatinstallaties test, vult, corrigeert, reinigt/spoelt/zuurt en ontsmet Rochema :

 • Leidingsystemen
 • Glycolsystemen
 • Cv-installaties:
  • Ketels
  • Warmtewisselaars
  • Boilers

Wij verzorgen de analyse en rapportage van watermonsters. Ook kunnen wij glycol puur of op de juiste vorstbeveiliging aanleveren, bijvullen en de oude glycol aftappen en via een afvalstroomnummer verwerken. Lees hier meer over glycol

Verlenging levensduur

1 Vervuiling opgevangen door het reinigen met een magneetfilter, 2 Hoekstuk dichtgeslibd door vervuiling, 3 Waterzijdig onderhoud door middel van een spoelmachine en bypass en 4 Leiding dichtgeslibd door vervuiling

Onze oplossingen

Naast het waterzijdig onderhoud kunnen wij ook:

 • Luchtbehandelingskasten onderhouden en renoveren
 • Ventilatiekanalen reinigen en desinfecteren
 • Brand- en roetschade reinigen
 • Verschillende soorten inspecties uitvoeren.

Klik hier voor alle oplossingen

De koffie staat al klaar

Wij hopen u overtuigd te hebben van onze waarde als partner voor het reinigen van brand- en roetschade in ventilatiekanalen en ventilatoren. Graag gaan wij met u in gesprek om te kijken welke mogelijkheden er zijn. U kunt bellen naar 088 4009 700 of mailen naar .